Kontakt

Penzion** Cechospol
Skalité 288
023 14 Skalité

Cechospol, s.r.o.
Skalité 288
023 14 Skalité
ICO: 36676675
DIČ: 2022246545
IČ DPH: SK 2022246545
Obch. register Okr. súdu Žilina, odd.:sro,vl.č.18037/L
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu : 0312878170/0900
IBAN: SK9109000000000312878170
BIC-SWIFT: BIBASKBX

Tel.:
+421 41 4376 337
+421 907 371 306
+421 908 063 156
e-mail: cechospol.sk@gmail.com
web: www.cechospol.sk
Partneri